پنج‌شنبه, 4 ارديبهشت 1393

فروش صادراتی- خریداران حقوقی


1-اصل درخواست با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت که در آن تناژ، کشور مقصد، نوع سیمان و نام نماینده قید شده باشد

2- اصل و تصویر کارت بازرگانی

3-روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت 

بازگشت 


شرکت سیمان تهران
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211
AJAUMS